torsdag 28. juni 2012

Suntaks gamla kyrka

Alle som kjenner meg vet at jeg har en svakhet for kirker (en av mine mange svakheter). Det kommer ikke av at jeg er religiøs men fordi jeg stadigvekk går rundt som en giftesyk høne i Second Life.

På Sund i Second Norway har Rozzanne satt opp en replica av en svensk kirke, Suntaks gamla kyrka.


 Suntaks gamla kyrka tilhører Valstad forsamling. Kirken ligger i Tidaholms Kommune.
 I følge wikipedia:
Byggnaden uppfördes i slutet av 1100-talet av putsad sandsten och kalksten i relativt jämna och tjocka skift. Den har ett rektangulärt långhus och ett smalt kor med en absid. Den breda och korta planbildningen tyder på sydlig påverkan, medan den trånga triumfbågen och det kraftiga takfallet talar för engelsk influens. På långhusets södra sida är portalen med två språng av sandsten och odekorerat tympanonfält. På nordmurens yttersida finns spår efter en numera igenmurad portal. Triumfbågen är efter engelsk förebild mycket trång. Den är smalast i nedre del, ca. 1,5 meter, och som bredast 2,3 meter. Takstolen är av en inhemsk, kryssad typ. I det inre har den ursprungligen varit öppen, vilket visas av dem ovan taket medeltida väggmålningarna. De äldsta väggmålningarna kan dateras till 1400-talets slut
 Flotte detaljer.
Det var ikke mangel på altervin...romtemperert sådan :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar