torsdag 1. mars 2012

Mute er en fin ting å ha.

Jeg fikk kopi av en chatt i dag fordi jeg ikke svarte på noen spørsmål som var stilt direkte til meg.
Hallo, du vet så inderlig vel at: